Naam

Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is een plek waar mondiale spelers in kwaliteit en eco-effectiviteit de toon zetten en hun toekomstvisie vorm geven. De naam Blue Gate Antwerp is weloverwogen gekozen in functie van deze ambitie.

‘Blue’ staat symbool voor een nieuwe economie die economische groei wil combineren met ecologische meerwaarde. De kleur blauw verwijst ook naar de Schelde, het water als een onmisbare schakel om dat eco-effectieve evenwicht te bereiken.

De site vormt een internationale ‘Gate’ of poort, zowel naar het water van de Schelde, als naar de nabijgelegen stad.

Blue Gate Antwerp legt, met zijn baseline ‘the future in mind’, vandaag de fundamenten voor morgen. Die blik op de toekomst veronderstelt duurzaam ondernemen, economische rendabiliteit en voortdurende innovatie.