BlueChem

Wat is BlueChem?

BlueChem is de toekomstige incubator voor duurzame chemie op de site Blue Gate Antwerp. De incubator wil de chemische sector vernieuwen door starters en projecten in duurzame chemie de grootst mogelijke kans op slagen te geven. Daarvoor biedt BlueChem infrastructuur en een dienstverlening op maat.

Locatie

BlueChem zal zich vestigen op Blue Gate Antwerp. De opening is voorzien voor begin 2020.

De incubator wordt 3.200 m² groot en zal een mix bieden van flexplekken voor starters, en individuele kantoren en labo’s voor KMO’s, grote ondernemingen en kennisinstellingen. De incubator zal alle aansluitingen bevatten om labo’s in te richten, het zogenaamde ‘plug-and-play’-model.

Het totale BlueChem project is goed voor bijna 13 miljoen euro. Het gebouw zal 8,68 miljoen euro kosten. Daarvoor werd een subsidie van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van ruim 3,4 miljoen euro verkregen. De Vlaamse regering voorzag een cofinanciering van circa 868.000 euro. Stad Antwerpen draagt 4 miljoen euro bij.

Wie?

Het project wordt gedragen door acht partners die in het kapitaal delen van twee vennootschappen (een voor het gebouw, een voor de exploitatie). Drie privé-partners nemen hierbij een meerderheidsaandeel: essenscia (de federatie van de chemie en life sciences) in de exploitatie en Bopro (BSI) en DEC (DEME Environmental Contractors) in het gebouw. Die twee laatste zijn ook de privé-partners in het project Blue Gate Antwerp. De overheidspartners zijn Stad Antwerpen, AG VESPA, PMV, VITO en POM Antwerpen.

De nieuwe speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen (Catalisti) zal meewerken aan de business development. Een belangrijke synergie zal gelegd worden met de Universiteit Antwerpen, die een vestiging op Blue Gate Antwerp onderzoekt voor haar chemisch contractonderzoek voor bedrijven.

Getuigenissen

Wouter De Geest, voozitter essenscia: "Wij investeren in BlueChem om bij te dragen aan de innovatieve en duurzame ontwikkeling van de chemiesector. Dankzij een intense samenwerking tussenchemiebedrijven, start-ups en kennisinstellingen moet BlueChem uitgroeien tot een katalysator voor topinnovaties waarmee Vlaanderen wereldwijd het verschil kan maken."

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie: “Hét doel van ons ambitieus clusterbeleid is de Vlaamse industrie te blijven vernieuwen en versterken en dat door ondernemers en kennisinstellingen onderling en met elkaar te laten samenwerken, om zo innovatie te versnellen. Industrie 4.0 en circulaire economie zijn hierbij speerpunten. BlueChem past perfect in deze strategie en krijgt dan ook voluit onze steun.”

Bart De Wever, burgemeester stad Antwerpen: "We geloven sterk in een synergie tussen bedrijven, overheid en de academische wereld. We realiseren die synergie hier, maar ook in het dossier van de digitale innovatie. BlueChem wordt een sterk element in onze internationale investeringspromotie. We zullen BlueChem eind dit jaar op de stedelijke missie naar Shanghai en Seoel sterk promoten."

Caroline Bastiaens, schepen voor Economie van stad Antwerpen: "We investeren alles samen 4 miljoen euro in gebouw, exploitatie en investeringsfonds. Daarmee is stad Antwerpen de grootste financier van BlueChem. We doen dit omdat we als stad de vernieuwing van onze industrie als een grote prioriteit beschouwen."

Peter Garré, managing director van Bopro (BSI): "Voor Blue Gate Antwerp is dit een belangrijke stap. Met BlueChem kunnen we ons profileren als een belangrijke plek voor O&O en zo andere bedrijven aantrekken."