C2C BIZZ

Blue Gate Antwerp is in oktober 2012 toegetreden tot het Interreg IVB Project C2C BIZZ. Tien Europese partners – in België en de buurlanden – werkten samen om ‘cradle to cradle’ toe te passen op bedrijventerreinen. Het gaat onder meer om het realiseren van kringlopen en het vinden van oplossingen voor hernieuwbare energie. De gevonden oplossingen werden getest op pilootsites in de verschillende landen. Het project leverde een draaiboek op dat de toepassing van C2C op bedrijventerreinen faciliteert. 

Blue Gate Antwerp ontwikkelde zijn charter – dat de duurzaamheidsambities van het project moet vastleggen – in samenwerking met dit project.

De hoofdpartner van het project is ‘Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Behalve Blue Gate Antwerp zijn de andere partners:


EPEA, de organisatie van C2C-bedenker Michael Braungart, is adviseur in het project.

C2C BIZZ wordt ondersteund door de Europese Unie en gefinancierd door het Interreg IVB Noord West Europa programma. 

Het project werd in november 2014 afgerond.