Charter

De eco-effectieve ambities van Blue Gate Antwerp werden vastgelegd in het ‘Blue Gate Antwerp charter’. Dit charter zal het uitgiftebeleid op het terrein sturen. 

Het charter bestaat uit een aantal belangrijke elementen

  • CO2-neuitraliteit: de bedrijven die zich vestigen moeten CO2-neutraal zijn, zoals dat gedefinieerd wordt in het subsidiebesluit bedrijventerreinen;
  • BREEAM-richtlijnen: deze gelden zowel voor het gebied als voor het vastgoed dat erop gebouwd zal worden. Blue Gate Antwerp richt zich minstens op het BREEAM-niveau Very Good;
  • GRI-richtlijnen: deze internationale standaard geldt voor het opstellen van een duurzaam jaarverslag;
  • Blue Gate Antwerp-ambitieniveau: deze beklemtonen een aantal domeinen die van specifiek belang zijn voor Blue Gate Antwerp en niet of onvoldoende vervat zijn in BREEAM en GRI. Het gaat om zaken als bijvoorbeeld innovatie of de watergebondenheid van de activiteiten.

Het charter is een flexibel instrument. Blue Gate Antwerp nv zal de bedrijven die zich vestigen begeleiden en helpen bij het realiseren van het charter.