Milieueffectrapport

Wat is een MER?

Eind 2013 werd het MER voor Blue Gate Antwerp goedgekeurd. In een MER worden voor elke grote (her)ontwikkeling de effecten voor mens en milieu wetenschappelijk onderzocht in een milieueffectrapportage (MER). De herontwikkeling en eventuele alternatieve scenario’s worden objectief met elkaar vergeleken en het MER geeft aan hoe negatieve effecten kunnen worden vermeden, gemilderd of gecompenseerd. Bij MER-plichtige projecten worden geen stedenbouwkundige of milieuvergunningen verleend zonder een goedgekeurd MER. De milderende maatregelen worden vaak overgenomen als voorwaarden in de vergunning.

Lees het milieueffectenrapport (.pdf).