terug naar lijst

Werken Naftaweg - Schroeilaan

Vanaf 9 oktober wordt gewerkt aan een tijdelijke ontsluiting van de Naftaweg aan, langsheen de Krugerbrug. De Schroeilaan zal daardoor tijdelijk herleid worden naar één rijvak.

Automobilisten die komen uit de Mazoutweg, de Herenpolderbrug of de Schroeilaan, zullen via tijdelijke verkeerslichten beurtelings over één rijstrook dit knooppunt kunnen passeren.

De snelheid in deze zone wordt beperkt tot 30km/u.

Fietsers steken het kruispunt en de werken over via een afgebakende tijdelijke fietserszone.

Timing

De werken vangen aan op maandag 9 oktober. Ze zullen, onder normale weersomstandigheden, ongeveer 4 weken duren.