nieuws

(28)

Geurhinder in zuidelijke districten

Sinds donderdagochtend krijgt Brandweer Zone Antwerpen heel wat meldingen binnen van geurhinder in Hoboken, Wilrijk en het zuiden van het district Antwerpen. De oorzaak daarvan ligt bij bodemsaneringswerken. Die zorgen voor een sterke mazoutachtige geur. De milieuwacht van de stad Antwerpen…

Werken Naftaweg - Schroeilaan

Vanaf 9 oktober wordt gewerkt aan een tijdelijke ontsluiting van de Naftaweg aan, langsheen de Krugerbrug. De Schroeilaan zal daardoor tijdelijk herleid worden naar één rijvak. Automobilisten die komen uit de Mazoutweg, de Herenpolderbrug of de Schroeilaan, zullen via tijdelijke verkeerslichten…

Verkoop terrein Petroleumcluster - Marktbevraging

Op de Blue Gate Antwerp site wordt er een terrein verkocht van ca 5ha. Kandidaten dienen een projectdossier in te dienen voor de herontwikkeling en commerciële exploitatie van dit terrein binnen een duurzaam, eco-innovatief en watergebonden kader.     Het terrein is gelegen…

Werken aan terrein Blue Gate Antwerp: veelgestelde vragen

Vanaf 13 februari 2017 starten de saneringswerken van de voormalige petroleumsite. Door het ingrijpende karakter van deze sanering zal men op bepaalde momenten ook de wegenis en omgeving moeten saneren, en daarna heraanleggen. Lees hier het antwoord op de veelgestelde…

Eerste grote lading verscheept via Blue Gate Antwerp

Dinsdag 17 mei verscheepte touwenproducent Bexco voor het eerst 6 grote haspels via de nieuwe scheepskaai van bedrijventerrein Blue Gate Antwerp.  Van Hamme naar Antwerpen Bexco produceert touwen voor scheepvaart en industrieel gebruik. De vraag naar almaar langere touwen groeit enorm omdat…

Blue Gate Antwerp lounge op MIPIM 2016

MIPIM, ’s werelds grootste vastgoedbeurs, brengt alle internationale vastgoedspelers samen over verschillende sectoren. Stad Antwerpen wil zich net als vorig jaar in Cannes profileren als een aantrekkelijke stad om potentiële internationale investeerders aan te trekken. De focus ligt dit jaar…

Blue O'pen wint de PPS-procedure om Blue Gate Antwerp te ontwikkelen

Het consortium Blue O'pen heeft drie hoofdcontractanten: twee vennootschappen uit de DEME-groep - DEC (Deme Environmental Contractors) en Dredging International - en als derde vastgoedconsultant Bopro.  Blue O'pen is een consortium dat verder beroep doet op de volgende onderaannemers: voor de logistiek: Van…

Bexco innoveert

Bexco tekende vorig jaar een contract met Blue Gate Antwerp en werd zo het eerste bedrijf op de site. De touwenproducent voor de shipping en offshore industrie werkte mee aan de startup At-Sea Technologies. Dit nieuwe bedrijf gaat de industriële…

Cradle to Cradle is economisch winstgevend

Duurzaamheid is een kost. Dat is de traditionele manier van denken. Op het door C2C BIZZ in Antwerpen georganiseerde congres ‘Circular economy: from how to (k)now!’ bleek het tegendeel. C2C Bizz is een Europees Interreg-project van elf partners uit 6…

Circular economy: from how to (k)now

Het C2C BIZZ evenement is een energieke tweedaagse conferentie op 19 en 20 november. U maakt er kennis met de resultaten van het C2C BIZZ project en inspirerende verhalen over nieuwe manieren om uw bedrijfslocatie in te richten volgens het…

Bexco investeert in nieuwe productievestiging op Blue Gate Antwerp

Bexco heeft een dertigjarige erfpachtovereenkomst gesloten met Blue Gate Antwerp nv voor een terrein van 1,1 hectare. Het bedrijf uit Hamme zal er een nieuwe vestiging bouwen voor de productie van touwen voor de offshore industrie. Bexco, dat als belangrijkste aandeelhouder Exmar…

Het business model van BlueChem is af

Het business model van BlueChem is af. De realisatie start vandaag. En straks staat er op Blue Gate Antwerp een incubator/accelerator voor duurzame chemie. Startende bedrijven, KMO’s, researchafdelingen van grote bedrijven en kennisinstellingen kunnen er terecht. Ontdek in een kort filmpje wat…

Drie consortia kandidaat om PPS te sluiten

Blue Gate Antwerp is momenteel in onderhandeling met drie consortia voor het sluiten van een publiek-private samenwerking (PPS). Drie consortia Het eerste consortium is Blue Open met als hoofdcontractanten DEME Environmental Contractors (DEC), Bopro en Dredging International. DEC en Dredging International behoren…

Milieueffectrapport voor Blue Gate Antwerp goedgekeurd

Het milieueffectrapport (MER) voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp werd goedgekeurd. Het MER leverde nauwelijks ingrijpende aanpassingen aan het project op.  Het milieueffectrapport (project-MER) geeft een beeld van de gevolgen voor mens en milieu en biedt maatregelen aan…

Het arresthuis in Antwerpen

Stad Antwerpen onderzoekt de mogelijkheid om op (een deel van) de voormalige site van Petroleum Zuid een arresthuis in te planten. Ze heeft aan Blue Gate Antwerp gevraagd om te onderzoeken of de parallelle ontwikkeling van een arresthuis op de…

Frans Dieryck: "Bedrijven moeten ons meer vertrouwen"

Op de eerste verjaardag van het FISCH-platform heeft voorzitter Frans Dieryck dinsdag gezegd dat bedrijven meer daadkracht moeten tonen en meer vertrouwen in het platform moeten hebben. Het platform FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry), dat de Vlaamse chemie wil…

Eerste resultaten van het Interreg IV-B project C2C BIZZ

Op 15 en 16 mei vond de bijeenkomst ‘circulaire economie: from how to (k)now’ plaats in het Van der Valk Hotel in Eindhoven. De eerste resultaten van het Interreg IV-B project C2C BIZZ werden voorgesteld. Deze conferentie bracht verschillende thema’s…

Blue Gate Antwerp is pilootproject voor BREEAM

Blue Gate Antwerp nv wil het nieuwe bedrijventerrein ontwikkelen volgens de internationale standaard voor duurzaamheid BREEAM. Dit wordt een pilootproject voor Vlaanderen. Blue Gate Antwerp wordt van een brownfield omgevormd tot een uitermate duurzaam, eco-effectief, bedrijventerrein. Om die duurzaamheid vorm…

Incubator en accelerator voor duurzame chemie

essenscia vlaanderen, Blue Gate Antwerp nv, FISCH vzw en stad Antwerpen starten samen een onderzoek om een incubator en accelerator voor duurzame chemie te realiseren op Blue Gate Antwerp. De studie is een van de projecten die Agentschap Ondernemen in…

Blue Gate Antwerp doet mee aan onderzoeksproject HEAT

Blue Gate Antwerp wordt een van de onderzochte cases in het onderzoeksproject HEAT, dat de haalbaarheid van lokale warmtenetten zal onderzoeken. HEAT staat voor ‘Haalbaarheidsstudie Energieclusters AnTwerpen’, en wordt gesubsidieerd door het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) van de…

Nieuw boek over innovatie in Antwerpen

Vandaag 27 september werd het boek “Antwerpen innoveert. Out: Petroleum Zuid. In: Blue Gate Antwerp.” voorgesteld. Het boek, dat verschijnt bij uitgeverij Snoeck, neemt Blue Gate Antwerp als voorbeeld van hoe een stad innovatie kan sturen. Blue Gate Antwerp is…

Bedrijventerrein Petroleum Zuid wordt Blue Gate Antwerp

Stad Antwerpen en het Vlaams Gewest werken samen aan de ontwikkeling van het Antwerpse bedrijventerrein Petroleum Zuid. Het wordt ontwikkeld tot een zeer hoogwaardig en uitermate duurzaam (eco-effectief) terrein. Deze hoogkwalitatieve site moet internationale bedrijven naar Antwerpen trekken. Daarom werd…