O&O

Op Blue Gate Antwerp is er ook ruimte voorzien voor instellingen gespecialiseerd in onderzoek & ontwikkeling (O&O). Net als in de productie vormt een duurzaam en innovatief karakter hier een prioriteit. Blue Gate Antwerp mikt zowel op O&O-instellingen verbonden aan universiteiten, sectorfederaties en overheden, als op O&O-afdelingen van privé-bedrijven.

Blue Gate Antwerp beschikt over een aantal uitzonderlijke troeven om dergelijke onderzoekscentra aan te trekken. De site bevindt zich dicht bij de stad en diverse kennisnetwerken en het groene karakter van de site en het aanpalende natuurgebied van de Hobokense Polder maken Blue Gate Antwerp aantrekkelijk. De kavels voor O&O zullen steeds aansluiten op een groene zone: hetzij de corridor, hetzij de Hobokense Polder. 

De gebouwen voor O&O zullen zowel losstaand als gekoppeld voorzien worden. Gekoppelde gebouwen moeten de bedrijven mogelijkheden bieden tot samenwerking en open innovatie.