Erfgoed

Gezien zijn rijke geschiedenis staat op Blue Gate Antwerp heel wat industrieel erfgoed. Blue Gate Antwerp NV heeft samen met de Vlaamse en stedelijke erfgoeddiensten een visie ontwikkeld op het behoud van dat erfgoed. Die visie werd ontwikkeld in het kader van een beeldkwaliteitsplan voor de hele site.

Eerste uitgangspunt in die visie is een betekenisvolle cluster van erfgoedrelicten te vormen. Het heeft geen zin om verspreid over het terrein losse elementen te behouden die samen geen verhaal vertellen. 

Tweede uitgangspunt is geen museum van industrieel erfgoed op te bouwen. Voor zover mogelijk wordt de functie van de gebouwen behouden of wordt er een nieuwe functie aan gegeven. Op die manier worden de erfgoedrelicten in de site opgenomen.

Alvorens een gebouw behouden blijft, worden er wel een aantal belangrijke vragen gesteld. Maakt het behoud het economisch functioneren van het bedrijventerrein niet onmogelijk? Is het behoud mogelijk vanuit technisch standpunt (vervuiling onder een gebouw kan het behoud onmogelijk maken)?

Vanuit die visie is een lijst opgesteld van te behouden relicten, gaande van de petroleumpier, over een gedeelte van de pijpleidingen, een paar magazijnen tot een aantal petroleumtanks. In overeenstemming met de Vlaamse administratie Onroerend Erfgoed werd het akkoord hierover vastgelegd in een erfgoedconvenant die in 2014 werd getekend.