Partners

DEME Environmental Contractors (DEC)

DEME Environmental Contractors (DEC) is een internationale specialist in milieuprojecten die zich vooral bezighoudt met bodemsanering en grondwaterzuivering, slibverwerking, waterbouwwerken, recyclagetechnieken, het afdekken en saneren van stortterreinen, waterwerken, milieubaggerwerken en de herontwikkeling van brownfieldterreinen.

De multidisciplinaire teams binnen DEC kunnen ondersteuning bieden bij de meest uiteenlopende projecten, gaande van gewone saneringsprojecten tot langlopende ontwerp-, bouw-, onderhouds- en financieringscontracten.

Bopro

Bopro is de onafhankelijke groep die zowel nationaal als internationaal een totaalpakket van geïntegreerde vastgoeddiensten "regulated by RICS" aanbiedt. Sinds meer dan 30 jaar intervenieert Bopro op alle niveaus van het vastgoedgebeuren zowel bij acquisitie, bouw als renovatie van een gebouw. Hun expertise in vastgoedmanagement, duurzaamheidsdiensten en vastgoedadvies richt zich zowel tot de private als de publieke markt.

Bopro houdt steeds 1 missie voor ogen: het verbeteren en behouden van gebouwde, natuurlijke, economische en sociale ‘weefsels’. Vasthoudend aan deze missie wordt deze onderneming gedragen door een aantal fundamentele waarden die bepalend zijn voor wie ze zijn, wat ze doen en de wijze waarop ze het doen.

De 40 ervaren en gedreven medewerkers, die werken vanuit kantoren in België en Luxemburg, staan erop de klanten van dienst te zijn op lange termijn.

Hun doel is het genereren van waarde in de breedste zin van het woord. Daarbij streven ze steeds naar de optimale balans tussen economische, sociale en ecologische aspecten. De wijze waarop zij vastgoedprocessen beheersen is het levende bewijs van verantwoord en duurzaam ontwikkelen. Duurzaam ondernemen zit in het Bopro DNA. Bopro heeft haar eigen 6 Global Goal-doelstellingen gedefinieerd op basis van haar materialiteitsmatrix. Deze matrix is gebaseerd op dialogen met de Bopro’s stakeholders. 

AG VESPA

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten van de stad Antwerpen, is expert en ondernemer in vastgoed, bouwprojecten, ontwikkelingsprojecten en fondsenbeheer. Door bij strategische projecten een grondpositie in te nemen en in te zetten op kwaliteit en duurzaamheid in zijn vastgoedprojecten is AG VESPA een belangrijke schakel in het stadsontwikkelingsbeleid. AG VESPA beheert sinds begin 2010 ook  een stevige vastgoedportefeuille voor de stad.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV

Grond is te schaars in Vlaanderen om vervuilde en verouderde bedrijventerreinen ongebruikt te laten liggen. Vlaanderen wil daarom de ontwikkeling van brownfields activeren. Daartoe faciliteert en investeert het Vlaams Gewest samen met  OVAM en PMV in de sanering en herontwikkeling van brownfields en blackfields.

De naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) kan zich - volgens haar generieke taken - toeleggen op het realiseren van brownfieldprojecten die het voorwerp uitmaken van een Brownfieldconvenant.

PMV heeft de taak de Vlaamse economie te stimuleren. De strategie die PMV daarom hanteert bij de herontwikkeling van brownfieldsites is gericht op de creatie van bijkomende netto werkgelegenheid. De herontwikkeling van Blue Gate Antwerp, met de creatie van 1.500 tot 2.000 bijkomende arbeidsplaatsen, sluit dan ook perfect aan bij de PMV-strategie.

In functie van bovenstaande heeft de Vlaamse regering aan PMV een regisseursrol toebedeeld voor de herontwikkeling van Blue Gate Antwerp op Vlaams niveau.

Waterwegen en Zeekanaal NV wordt op 1 januari 2018 De Vlaamse Waterweg nv 

Vlaanderen beschikt over één van de dichtste waterwegennetten van Europa. De Vlaamse Waterweg nv beheert en ontwikkelt de Vlaamse waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid voor Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv wil een betrouwbare partner zijn voor een slim, veelzijdig en welvarend netwerk en draagt dienstverlening aan haar klanten hoog in het vaandel.

De Vlaamse Waterweg nv  vertaalt haar missie door in te zetten op haar kerntaken en samen te werken met stakeholders om de binnenvaart te versterken.  Ze  beheert en exploiteert de  waterwegen in Vlaanderen en investeert  in onderhoud en degelijke infrastructuur. De Vlaamse Waterweg nv faciliteert watergebonden ondernemerschap door het aanbieden van bedrijventerreinen, het bouwen van kaaimuren en het stimuleren van partnerships tussen logistieke actoren. Verder  stimuleert en promoot ze het transport via het water als alternatief voor transport over de weg en biedt zo een duurzame bijdrage aan het mobiliteitsvraagstuk.  Op het vlak van innovatie investeert De Vlaamse Waterweg nv  in nieuwe technologie en  in nieuwe markten. Bij het zorgen voor waterbeheersing, en de leefbaarheid in Vlaanderen heeft De Vlaamse Waterweg nv oog voor de aantrekkelijkheid van de waterwegen, voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.

Stad Antwerpen - Business & Innovatie

De dienst Business & Innovatie is de centraliserende kracht en motor van het Antwerps stedelijk economisch beleid. Via het Bedrijvenloket is het ook het unieke aanspreekpunt voor startende en gevestigde zelfstandigen en bedrijven.

Business & Innovatie wil van Antwerpen een aantrekkelijke stad maken om te ondernemen, te werken, te winkelen en te genieten van het horeca-aanbod. Business & Innovatie richt zich op twee groeiclusters: digitale innovatie en circulaire economie. Het legt daarbij sterk de klemtoon op de ontwikkeling van innovatieve speerpunten voor de Antwerpse economie. Het project Blue Gate Antwerp is daarin een belangrijke pijler. 

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. VLAIO ondersteunt het starten, groeien en de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen. Het verleent ook subsidies bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Blue Gate Antwerp kan rekenen op die subsidies.