Productie

Blue Gate Antwerp mikt op ondernemingen die een eco-effectieve bedrijfsvoering hebben.  Economische groei en ecologische meerwaarde gaan voor hen hand in hand. Ze zijn al of niet actief in de groene economie - internationaal ook vaak de blue economy genoemd.

Potentiële vestigers zijn innovatieve bedrijven die zich specialiseren in hoogwaardige eco-effectieve productie. Dat betekent dat zowel materiaal- als energiekringlopen gesloten worden. Verder onderscheiden ze zich door hun streven naar intensief ruimtebeslag, hoogwaardige ruimtelijke en stedenbouwkundige beeldkwaliteit, en de beperking of reductie van negatieve externe effecten zoals belasting van de verkeersinfrastructuur, impact op het milieu, geluidshinder, geurhinder. 

De nabijheid van de stad en een hoogkwalitatief parkmanagement vormen een extra troef om hoogwaardige, eco-effectieve productiebedrijven naar Antwerpen te halen. Verder biedt ook de  aanwezigheid van onderzoek en ontwikkeling een belangrijke meerwaarde.

De productiegebouwen zullen geclusterd worden rond een centrale koer wat een maximale mogelijkheid biedt tot samenwerking. Maar ook losstaande gebouwen voor lichte productie-activiteiten behoren tot de mogelijkheden.