Logistiek

De logistieke zone op Blue Gate Antwerp bestaat uit twee delen die dynamisch met elkaar in verband staan: een clusterkade voor de aan- en afvoer van goederen via binnenvaart en een zone voor slimme logistiek.

De clusterkade is al in gebruik. Op korte termijn is een zone voor opslag van circa 25.600 m² voorzien. De kaaimuur zal onder andere gebruikt worden voor het aan- en afvoeren van bouwmaterialen voor de (her)aanleg van Blue Gate Antwerp, de Scheldekaaien, Nieuw Zuid en andere omliggende projecten.

De uitbating van deze logistieke zone wordt toevertrouwd aan Van Moer Logistiek. 

Later zal de rest van de logistieke zone (in totaal 13 hectare) in gebruik worden genomen. Op die zone wil Blue Gate Antwerp via een aantal “slimme” principes de logistieke keten optimaliseren. Dat kan door de processen en stromen van verschillende logistieke operatoren te bundelen en te integreren. De bundeling van inkomende  en uitgaande  stromen vindt plaats in een centrale transporthub die ook als overslagpunt fungeert. Verder ligt de klemtoon op aanvullende activiteiten met een hoge toegevoegde waarde zoals labeling, customisatie, kitting, assemblage, kwaliteitscontrole… De uitbating van deze slimme logistieke zone ligt in handen van Montea, City Depot en Bubble Post.