Wat is Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is een brownfield , ten zuiden van Antwerpen, die herontwikkeld wordt tot een hoogwaardig, watergebonden en eco-effectief bedrijventerrein. De ambities van de initiatiefnemers, stad Antwerpen en Vlaanderen, zijn hoog en worden gedeeld door de private partners die mee in het project zijn gestapt. Blue Gate Antwerp moet een topterrein in Vlaanderen en Europa worden. Innovatie, zowel op het vlak van logistiek als eco-productie, staat voorop. Blue Gate Antwerp wordt gerealiseerd door aan private kant DEME, DEC en Bopro en aan publieke kant ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, Waterwegen & Zeekanaal, AG Vespa en Stad Antwerpen / Business & Innovatie. Het project komt tot stand met financiële steun van VLAIO, EFRO en Strategische Projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.