Amazon opent kortelings haar deuren op Blue Gate Antwerp

28 September 2022, de eerste Belgische vestiging van Amazon in het Antwerp Urban Logistic Accomodation (AULA) project op Blue Gate Antwerp is opgeleverd! Amazon zal van hieruit zowel het stadscentrum als de bredere Antwerpse omgeving bedienen.Voortaan betrekt Amazon op Blue Gate Antwerp een uiterst duurzaam, toekomstbestendig en bovenal gezond gebouw. 


Amazon verbindt zich om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn. In 2019 waren ze medeoprichter van The Climate Pledge– een toezegging om in 2040, 10 jaar eerder dan de Overeenkomst van Parijs, met het volledige bedrijf koolstofneutraal te zijn.
 
Logisch dus, dat ze voor hun eerste Belgische delivery zone niet enkel op zoek gingen naar een strategische ligging, van waaruit zowel het stadscentrum als de wijde omgeving van de stad kan bediend worden maar tevens op zoek gingen naar een bedrijventerrein en een gebouw die hen faciliteert in het realiseren van hun koolstofneutrale 2040 doelstelling.
 
De vestigers op Blue Gate Antwerp, zo ook Amazon, beschikken op Blue Gate Antwerp enerzijds over een goed sturend canvas (vb. vestigingsvoorwaarden, ontwikkelplan in functie van de toekomst, CSR-rapportering) en anderzijds over een ondersteunende context (community, duurzaamheidsadvies) om hun duurzaamheidstraject te lopen. 
 
Blue Gate Antwerp is een baanbrekend bedrijventerrein van 65 ha. Op ecologisch vlak wordt er sowieso een positieve impact gegenereerd doordat er geen ‘greenfield’ maar een brownfield aangesneden werd, die enerzijds gesaneerd is en anderzijds voorzien is van een groene corridor (15 ha) met wadi’s. Op economisch vlak wordt hier ruimte gecreëerd voor tewerkstelling en duurzame economische groei. Op sociaal vlak wordt positieve impact gegenereerd door en het bedrijvenpark in te richten met groene en blauwe elementen. 
 
Het nieuwste delivery station van Amazon is op weg naar een ‘Excellent’-certificering door BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het duurzame gebouw bestaat uit een magazijn (5.764 m²), mezzanine (517 m²), kantoorruimte (2.157 m²) en een parkeergebouw (40.000 m²). Het delivery station werd ontwikkeld door Montea, sinds 2016 de exclusieve partner voor de ontwikkeling van de logistieke zone op Blue Gate Antwerp. In 2021 ontwikkelde Montea reeds een gelijkaardig project voor Amazon nabij Amsterdam. 
 
De klimaatopwarming brengt verschillende risico’s met zich mee voor gebouwen. Enerzijds zijn er de fysieke risico’s zoals hogere temperaturen en extreme regenbuien, anderzijds de transitierisico’s zoals hogere energieprijzen, veranderende wetgeving zoals de EU-taxonomie*, strengere isolatienormen en energieprestatie-eisen of veranderende marktvragen. Toekomstgerichte bedrijven houden dus rekening met alle voorgaande risico’s bij de keuze van hun huisvesting.

*De EU-Taxonomie is het initiatief van de Europese Unie om vast te stellen wat duurzame economische bedrijfsactiviteiten zijn. Met als doel een groenere toekomst door meer transparantie

De gevel van het Amazon gebouw is circulair geconcipieerd met demontabele elementen. De verwarming, ventilatie en koeling (HVAC) in het Amazon gebouw wordt door een digitaal gebouwenbeheersysteem (BMS) aangestuurd wat enerzijds resulteert in een comfortabele werkomgeving en anderzijds in een verlaging van het energieverbruik. Het gebouw is uitgerust met zonnepanelen en LED-verlichting. Het volledige project omvat een performant regenwaterafvoernetwerk om regenwater op te vangen en te hergebruiken. In het gebouw werd ook al rekening gehouden met de lopende transitie naar e-mobility.
 
Amazon is op weg om zijn activiteiten tegen 2025 voor 100% uit hernieuwbare energie te laten bestaan en is nu al de grootste zakelijke afnemer van hernieuwbare energie in Europa en de wereld. 
 
Met Amazon hebben we dus opnieuw een vestiger op BGA die zich engageert om samen met ons de noodzakelijke duurzame omslag te maken.
 
“De overheid werkt momenteel keihard aan oplossingen voor de energiecrisis en het behalen van de klimaatambities. Maar bedrijven zullen zelf ook een duit in het zakje moeten doen. Amazon toont met zijn Antwerpse vestiging wat allemaal mogelijk is, zeker als bedrijven zich vestigen op een circulair bedrijventerrein als Blue Gate Antwerp.” – Schepen voor Economie Erica Caluwaerts
Voor extra info kunnen journalisten kunnen terecht bij 
 
BGAD
Katrien De Coster
Communicatie en Persverantwoordelijke
GSM: 00 32 475 68 35 48 of katrien.decoster@bopro.be
Blue Gate Antwerp, een pps
 
De ontwikkeling van het circulaire bedrijventerrein Blue Gate Antwerp kwam tot stand door een publiek privaat partnerschap BGAD. Aan de publieke kant investeert enerzijds de Vlaamse overheid mee in dit project via doe- en durfbedrijf PMV.  Anderzijds ondersteunt de Stad deze herontwikkeling van Petroleum Zuid via het autonome gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten AG Vespa. Aan private zijde vinden we DEME Environmental Contractors (DEC) als expert voor de sanering van deze brownfield en Bopro, duurzame vastgoedconsultant en ontwikkelaar van de site. Montea is door BGAD aangesteld als logistieke partner.