The future in mind

Blue Gate Antwerp is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België. Claim uw plek en innoveer er samen met gelijkgezinde, duurzame ondernemingen.

Think innovative, work together

Voedingsbodem
voor groeibedrijven

Petroleum Zuid was ooit het hart van de Antwerpse petroleumindustrie. Vandaag zijn deze gesaneerde terreinen klaar voor een nieuw hoofdstuk: Blue Gate Antwerp, een toonaangevend publiek-privaat project dat de toekomst zelf in handen neemt. Het klimaatneutrale bedrijventerrein is voorbehouden voor innovatieve ondernemingen met een heldere ambitie: lineair groeien dankzij circulair werken.

Samen met gelijkgezinde ondernemers zetten ze op micro-en macroniveau circulaire stromen op. Dit resulteert in kostenefficiënte samenwerkingen binnen en buiten de site. De bedrijven die zich hier vestigen engageren zich voor een eco-effectieve industrie waarbij ze hetzelfde kwalitatieve eindproduct produceren en daarbij hun grondstoffenverbruik reduceren.

Dit project zal 2000 tot 3000 nieuwe banen scheppen. Daarnaast krijgen buurtbewoners een opwaardering van de publieke ruimte, met gezonde groene zones en aandacht voor het historische erfgoed.

Toplocatie voor innovatie

Toplocatie voor innovatie

De site ligt vlak bij Antwerpen, pal in het economische hart van Europa. Bovendien biedt de ligging unieke opportuniteiten op het vlak van ontsluiting en logistiek. Het terrein is bereikbaar via het water, het openbaar vervoer en het wegennet.

Bekijk de toegangsroutes

OP HEDEN 18,7ha IN VERKOOP

Investeer nu in Blue Gate Antwerp

Het totale projectgebied van Blue Gate Antwerp bedraagt 63 hectare. De ontwikkeling daarvan verloopt in verschillende fasen. We adviseren u graag over uw ideale locatie. Wat weegt bijvoorbeeld het meest door: de nabijheid van het water, de interactie met andere O&O en productie bedrijven, of de zichtbaarheid vanop de invalswegen?

Meer info over kavels

Blue Gate Map

Belangrijkste mijlpalen

 
 
2019

verkeershinder

Mei – juni 2019: Verkeershinder door werken zone d’herbouvillekaai & zone Schroeilaan – Krugerbrug

Op dit moment werken we aan de eerste fase van de weginfrastructuur rond het nieuwe bedrijventerrein. Tegelijk wordt ook een warmtenet aangelegd. Het is onvermijdelijk dat deze omvangrijke werken een tijdelijke invloed hebben op de lokale verkeerssituatie. Lees meer

 
 
2018

Wadi’s op Blue Gate Antwerp liggen klaar

De wadi’s, die tussen de bedrijvenzones komen, zorgen ervoor dat het hemelwater dat op de verharde oppervlakken valt, wordt afgevoerd en kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt ook het grondwater aangevuld.

 
 
2018

Blue Gate Antwerp is officieel een SDG PIONEER

Op 19 november ontving Blue Gate Antwerp, tijdens het 5-jarig bestaan van CIFAL Flanders het ultieme UN certificaat.

De integratie van de SDG doelstellingen zowel tijdens de conceptfase, tijdens de ontwikkelingsfase als tijdens de gebruiksfase van deze site zijn voor alle betrokken partijen een must.
Het voltallige Blue Gate Antwerp team is trots voortaan als SDG PIONEER dit circulaire bedrijventerrein verder vorm te geven!

 
 
2018

Blue Gate Antwerp biedt IKO een duurzame toekomst, op 12 september gaat de eerste spade in de grond voor een nieuw IKO-hoofdstuk.

IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen. Hun vestiging in Antwerpen is al vele jaren één van de belangrijkste productiesites van de wereldwijde IKO groep. Hun aanwezigheid in Antwerpen wordt de komende jaren alleen nog maar versterkt. Zo blijft IKO Antwerpen zeker nog tot 2070 actief op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Sterker: als onderdeel van het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België zet IKO Antwerpen in op duurzaamheid en innovatie met een duidelijke langetermijnvisie. IKO is klaar voor de toekomst, verankerd in haar thuishaven Antwerpen.

 

 
 
2018

Blue Gate Antwerp heet BlueChem & Blu_app welkom!

Op 19 juni 2018 ging de spade symbolisch in de grond.

BlueChem is de allereerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen, Blue_App een open innovatie-hub voor onderzoeksprojecten van de Universiteit Antwerpen in het domein van de duurzame chemie. De opening van BlueChem en Blue_App is voorzien in het voorjaar van 2020.

 
 
2018

Saneringswerken fase 1 naderen hun einde !

Op dit moment rondt DEC (DEME)  fase 1 van de saneringen van de Blue Gate Antwerp site bijna af. Deze brownfield werd stevig aangepakt. De vervuiling was enerzijds te wijten aan de voormalige petroleum-activiteiten  en anderzijds aan het feit dat – gezien het verlaten karakter van de site – sluikstorters er gedurende geruime tijd ongemerkt hun ding konden doen. Op het terrein werd onder andere 16 ton autobanden en 400 kubieke meter restafval aangetroffen.

 
 
2016

Blue O’pen wint de PPS-procedure en stapt mee in de publiek-private samenwerking die de site zal herontwikkelen.

 
 
2014

De burgemeester en het schepencollege van de stad Antwerpen keuren het beeldkwaliteitsplan goed.

 
 
2013

Het milieueffectenrapport (MER) voor Blue Gate Antwerp wordt goedgekeurd.

Powered by

 
DEC

DEME Environmental Contractors (DEC) is een specialist in milieuprojecten zoals bodemsanering, waterwerken en de herontwikkeling van brownfieldterreinen.

 
Bopro

Bopro is een internationale vastgoedontwikkelaar en dienstverlener. Het is gespecialiseerd in bouwprojecten, vastgoedbeheer en duurzaamheidsadvies.

 
AG Vespa

Via het autonome gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten (AG Vespa) staat de stad Antwerpen mee aan de wieg van dit project.

 
PMV

Via doe- en durfbedrijf PMV investeert de Vlaamse overheid in de sanering en herontwikkeling van het voormalige Petroleum Zuid.

Supported by

 
Stad Antwerpen
 
Agentschap Innoveren & Ondernemen
 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 
Vlaanderen
 
Vlaamse Waterweg