Nieuws

(27)

Werken Naftaweg - Schroeilaan

Vanaf 9 oktober wordt gewerkt aan een tijdelijke ontsluiting van de Naftaweg aan, langsheen de Krugerbrug. De Schroeilaan zal daardoor tijdelijk herleid worden naar één rijvak. Automobilisten die komen uit de Mazoutweg, de Herenpolderbrug of de Schroeilaan, zullen via tijdelijke verkeerslichten…

Verkoop terrein Petroleumcluster - Marktbevraging

Op de Blue Gate Antwerp site wordt er een terrein verkocht van ca 5ha. Kandidaten dienen een projectdossier in te dienen voor de herontwikkeling en commerciële exploitatie van dit terrein binnen een duurzaam, eco-innovatief en watergebonden kader.     Het terrein is gelegen…