The future in mind

Blue Gate Antwerp is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België. Claim uw plek en innoveer er samen met gelijkgezinde, duurzame ondernemingen.

Think innovative, work together

Voedingsbodem
voor groeibedrijven

Petroleum Zuid was ooit het hart van de Antwerpse petroleumindustrie.
Vandaag zijn deze gesaneerde terreinen klaar voor een nieuw hoofdstuk: Blue Gate Antwerp, een toonaangevend publiek-privaat project dat de toekomst zelf in handen neemt.
Het klimaatneutrale bedrijventerrein is voorbehouden voor innovatieve ondernemingen met een heldere ambitie: lineair groeien dankzij circulair werken.

Het gaat om bedrijven die zich kunnen ontwikkelen door de unieke ligging van de site en de aanwezigheid van complementaire bedrijven.
Het project zal 2000 tot 3000 nieuwe banen scheppen.
Daarnaast krijgen buurtbewoners een opwaardering van de publieke ruimte, met groene zones en aandacht voor het historische erfgoed.

Toplocatie voor innovatie

Toplocatie voor innovatie

De site ligt vlak bij Antwerpen, pal in het economische hart van Europa.
Bovendien biedt de ligging unieke opportuniteiten op het vlak van ontsluiting en logistiek.
Het terrein is bereikbaar via het water, het openbaar vervoer en het wegennet.

Bekijk de toegangsroutes

8 kavels nu te koop

Investeer nu in Blue Gate Antwerp

Het totale projectgebied van Blue Gate Antwerp bedraagt 63 hectare.
De ontwikkeling daarvan verloopt in 3 fasen.
Indeze eerste fase zijn er nog 8 kavels beschikbaar.
We adviseren u graag over uw ideale locatie.
Wat weegt bijvoorbeeld het meest door: de nabijheid van het water, de interactie met andere O&O en productie, of de zichtbaarheid vanop de invalswegen?

Meer info over kavels

Blue Gate Map

Belangrijkste mijlpalen

 
 
2020

De oplevering van de eerste gebouwen staat gepland voor 2020. Een mijlpaal om nu al naar uit te kijken.

 
 
2018

In de loop van het tweede kwartaal van 2018 verwachten we de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Vanaf dan kunnen de werken beginnen.

 
 
2016

Blue O’pen wint de PPS-procedure en stapt mee in de publiek-private samenwerking die de site zal herontwikkelen.

 
 
2014

De burgemeester en het schepencollege van de stad Antwerpen keuren het beeldkwaliteitsplan goed.

 
 
2013

Het milieueffectenrapport (MER) voor Blue Gate Antwerp wordt goedgekeurd.

 
 
2011

Petroleum Zuid wordt officieel omgedoopt tot Blue Gate Antwerp. Een masterplan zet de krijtlijnen van het ambitieuze project uit.

 
 
2009

De Vlaamse regering keurt de brownfieldconvenant ‘Investeringszone Petroleum Zuid’ goed en geeft samen met de stad Antwerpen groen licht voor de sanering en herontwikkeling het terrein.

 
 
2001

Stad Antwerpen laat een studie uitvoeren over de herontwikkeling van de site Petroleum Zuid. Zo is het eerste zaadje van Blue Gate Antwerp geplant.

Powered by

 
DEC

DEME Environmental Contractors (DEC) is een specialist in milieuprojecten zoals bodemsanering, waterwerken en de herontwikkeling van brownfieldterreinen.

 
Bopro

Bopro is een internationale vastgoedontwikkelaar en dienstverlener. Het is gespecialiseerd in bouwprojecten, vastgoedbeheer en duurzaamheidsadvies.

 
AG Vespa

Via het autonome gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten (AG Vespa) staat de stad Antwerpen mee aan de wieg van dit project.

 
PMV

Via doe- en durfbedrijf PMV investeert de Vlaamse overheid in de sanering en herontwikkeling van het voormalige Petroleum Zuid.

Supported by

 
Stad Antwerpen
 
Agentschap Innoveren & Ondernemen
 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 
Vlaanderen
 
Vlaamse Waterweg