Blue Gate Antwerp toegelicht tijdens de CIFAL Global Network bijeenkomst

Dimitri Torfs was uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomst van CIFAL Global Network in de Palace of Nations in Genève.

Dimitri is onze Sales/ Business Developer en tevens lid van het Management Committee van Blue Gate Antwerp Development, de ontwikkelaar achter onze eco-effectieve watergebonden bedrijventerrein: Blue Gate Antwerp.

Bopro en BGAD hebben in het verleden het SDG Pioneer Certificate of Completion ontvangen en werken nu samen met UNITAR | CIFAL Vlaanderen aan de volgende fase van het PCA2030 Trajectory.

SDG-pioniers zijn personen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hun werk sluit aan bij de wereldwijde inspanningen om een meer duurzame en rechtvaardige toekomst te bereiken.

Dimitri had de gelegenheid om aan Mr. Nikhil Seth (Assistant Secretary-General, Executive Director van het United Nations Institute for Training and Research – UNITAR), Mr. Alex Meija (Head of CIFAL Global Network) en de aanwezige CIFAL centra uit te leggen dat BGAD, als landontwikkelaar, een positieve impact wil hebben op ecologische, economische en sociale uitdagingen.

Blue Gate Antwerp zoekt hiervoor naar een harmonieus evenwicht tussen de 5P’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership.

De strategie die wordt ingezet om dit te bereiken is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Bopro – de duurzaamheidsregisseur binnen dit project – vertaalde de wereldwijde doelen op organisatieniveau zodat BGAD een positieve bijdrage kan leveren binnen een groter, holistisch kader.