Mogelijke geurhinder op Blue Gate Antwerp

In augustus 2021 start de laatste fase van de sanering van de Leigracht in het natuurgebied de Hobokense Polder.

Tijdens de werken zullen delen van de Hobokense Polder (tijdelijk) niet toegankelijk zijn. Het is mogelijk dat de saneringswerken geurhinder veroorzaken die enkele dagen kan aanhouden. We nemen extra maatregelen om de mogelijke hinder te minimaliseren.

De geur die mogelijks waargenomen kan worden, is een ‘oude dieselgeur’. Deze geur kan opgemerkt worden, afhankelijk van de weersomstandigheden en de windrichting, maar veroorzaakt geen gevaar voor de gezondheid van bewoners en bezoekers van dit gebied.

Meer info vindt u in deze infobrief terug.

Hebt u nog vragen over de saneringswerken? Stuur gerust een e-mail naar talk@bluegateantwerp.eu.