Nieuw stadsondersteunend bedrijfs- verzamelgebouw op Blue Gate Antwerp

12 juni 2023, Bopro, The Nest en Vlaamse investeringsmaatschappij PMV

Bopro, The Nest en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV hebben een vennootschap opgericht voor de bouw van een gestapeld stadsondersteunend bedrijfsverzamelgebouw van 80.000 m² op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp dat nu bouwklaar is voor nieuwe circulaire en innovatieve bedrijven. Het project, een investering van 100 miljoen euro, geeft nieuwe innovatieve ondernemingen ruimte om te ondernemen en te onderzoeken, en stimuleert bovendien de connectie tussen die bedrijven zodat nieuwe initiatieven ontstaan.

De pas opgerichte vennootschap BGA Terminal North gaat een bedrijvengebouw oprichten dat op huurbasis plaats biedt aan logistieke bedrijven of kennisintensieve productie-ondernemingen maar ook ruimte heeft voor onderzoek & ontwikkeling én de verschillende bedrijven de kans biedt om met elkaar in contact te komen. “Het gebouw moet het ecosysteem van Blue Gate Antwerp voeden: het moet ondernemers faciliteren om hun kennis & technologie te delen om zo tot nieuwe inzichten te komen”, vertelt Erwin Vrijens, hoofd Vastgoed bij PMV. In het gebouw worden daarom gemeenschappelijke ruimtes voorzien waarin onderzoekers, ondernemers en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, (net)werken en tot samenwerking kunnen komen, maar ook kunnen ontspannen…


Ontzorgend huurplan

Scale-ups uit incubatoren zoals BlueChem en BlueApp krijgen met het gebouw de kans om ruimte te huren zodat ze verder kunnen groeien op de site zonder de focus op hun activiteit te verliezen. “Door in te stappen in het ontzorgend huurplan van de BGA Terminal North hoeven vestigers niet te investeren in eigen infrastructuur. Wanneer deze bedrijven blijven groeien, kunnen ze vervolgens kiezen voor een eigen gebouw en in Terminal North plaats maken voor de volgende scale-up die op haar beurt hetzelfde proces kan doorlopen”, zegt Peter Garré, bestuurder BSI nv. Bopro, The Nest en PMV hebben op basis van een onderzoek de vraag in de markt bestudeerd en hebben reeds met een 30-tal geïnteresseerde partijen gesproken. Samen met nog aan te stellen makelaars zullen vooral bedrijvenclusters -actief in dezelfde niche zoals water(technologie), agrotechnologie, chemie…- aangetrokken worden.


Stabiele & flexibele structuur

Terminal North zal twee verdiepingen tellen. Zo’n ‘gestapeld’ bedrijfsgebouw is relatief zeldzaam in ons land. “Het vergt een robuuste structuur die voorzien is op alle soorten invullingen: productie, logistiek, onderzoek… Wat we uitsparen in grondoppervlakte, investeerden we in stabiliteit”, aldus Vrijens, die de flexibiliteit van het gebouw benadrukt. Het gebouw wordt een toonbeeld van duurzaamheid. We focussen op CO2 neutraliteit en circulariteit. Door te opteren voor een gestapelde flexibele structuur gaan we niet alleen zuinig om met ons nog resterende grond maar wordt ook de aanpasbaarheid geoptimaliseerd. Zo faciliteren we nu reeds de komende generaties van bedrijven die zich hier zullen huisvesten. Met het gebouw ambiëren we een BREEAM ‘Outstanding’ kwalificatie.”, zegt Peter Garré. Na de oprichting van de vennootschap wordt nu werk gemaakt van de omgevingsvergunning. Parallel worden voor de verschillende loten aanbestedingstrajecten opgezet. Bopro, The Nest en PMV hopen tegen het eind van het jaar te kunnen beginnen bouwen.


Community van circulaire bedrijven

“Met de uitbouw van een hechte community van circulaire bedrijven sluiten we de cirkel op de duurzame Blue Gate Antwerp site. We juichen toe dat we samen met PMV de bakens kunnen verzetten en onze duurzame visie kunnen realiseren”, zegt Garré. Ook Vrijens is blij met de vennootschap: “Opdat kennisintensieve bedrijven elkaar kunnen bevruchten — wat moet leiden tot spin-offs, start-ups en nieuwe tech-ontwikkelingen — is er nood aan aangepaste infrastructuur. Terminal North is het gepaste antwoord op die behoefte.”


Blue Gate Antwerp

Wat vroeger het hart van de Antwerpse petroleumindustrie was, ontpopt zich vandaag tot een 65ha grote inspirerende broedplaats voor innovatieve ondernemers. Blue Gate Antwerp (BGA) is een publiek-private samenwerking met enerzijds AG Vespa, PMV en De Vlaamse Waterweg als publieke partners en anderzijds Bopro samen met DEME als private partners. Het is het eerste circulaire, klimaatneutrale en watergebonden bedrijventerrein van België voor onderzoeks- en kennisinstellingen en circulaire ondernemers uit verschillende sectoren: cleantech, bio-based chemie, water(technologie), duurzame chemie en materialen, IoT, diamant, mode, bouw, watergebonden stedelijke logistiek.. Het parkmanagement verzekert de kwaliteit en de duurzame ambities van het nieuwe eco-systeem op BGA. Zowel voor de realisatie van de sanering, ophoging en infrastructuur als voor de gebouwen van de vestigers wordt een BREEAM-certificaat ‘Excellent’ vooropgesteld. Over de bedrijfsvoering van de ontwikkelaar BGAD (Blue Gate Antwerp Development nv) wordt bij wijze van voorbeeld en kader voor de vestigers conform de GRI-normen gerapporteerd in een CSR-rapport.
_____________
Journalisten kunnen terecht bij

Katrien De Coster
Communicatie- en persverantwoordelijke BSD 21 NV
+32 475 68 35 48
_____________
Bopro Sustainable Developments 21 – BSD21 NV

Bopro Sustainable Investments NV (BSI) ging in 2021 een joint venture aan met family office The Nest. Dat leidde tot de oprichting van Bopro Sustainable Developments 21 NV ‘BSD21’, een ‘closed-end’ ontwikkelingsvehikel met een geschatte looptijd van 7 jaar. Voor beide partijen betekende het de start van de verdere ontwikkeling van de vooruitstrevende duurzame vastgoedontwikkelingsprojecten Blue Gate Antwerp, De Schakel en De Stip gelegen in respectievelijk Antwerpen, Denderleeuw en Gent.

Journalisten kunnen terecht bij
Katrien De Coster
Communicatie- en persverantwoordelijke BSD 21 NV
+32 475 68 35 48PMV

PMV bouwt als investeringsmaatschappij aan een duurzame Vlaamse economie, de motor van onze welvaart en welzijn. Wij zijn de partner van ambitieuze ondernemingen en projecten, die inzetten op maatschappelijke impact en financieel rendement. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,7 miljard euro in beheer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Frank Kindt
frank.kindt@pmv.eu
+32 472 42 07 90