– oproep afgesloten-Ontwikkel je duurzame energiehub op Blue Gate Antwerp

Copyright: Blue Gate Antwerp Development. De site Blue Gate Antwerp is volop in ontwikkeling. Deze plattegrond toont een blik in de toekomst.

– Deze oproep is afgesloten. –

Het eerste eco-effectief bedrijventerrein in Vlaanderen met een strategische ligging aan de Schelde in Antwerpen zoekt partners. Blue Gate Antwerp Public Holding lanceert een marktbevraging om te onderzoeken of een duurzame energiehub op de site technisch mogelijk en economisch haalbaar is.

Energiehaven sinds 1902

Blue Gate Antwerp is al meer dan 100 jaar een energiehaven. Al sinds 1902 fungeerde Petroleum Zuid – vandaag Blue Gate Antwerp – als petroleumhaven voor de invoer, distributie en raffinage van petroleum.

Door haar strategische ligging aan de Schelde en haar uitstekende faciliteiten voor de op- en overslag en distributie van olieproducten, groeide de site aan het begin van de 20ste eeuw uit tot de belangrijkste invoerhaven van fossiele brandstoffen in Europa. In de loop der jaren verhuisde de petrochemische industrie grotendeels naar het noorden van de stad omwille van de uitbreidingsmogelijkheden.

Vandaag zijn de gesaneerde terreinen klaar voor een nieuw hoofdstuk: duurzame en innovatieve bedrijven in de chemie, cleantech en logistiek vinden hier de voedingsbodem voor hun toekomstige groei. Maar meer en meer dringen duurzame energievormen zich op. Daarom wil Blue Gate Antwerp Public Holding onderzoeken of de site opnieuw een strategische rol – als satellietlocatie van de haven van Antwerpen – kan vervullen in een nieuw industrieel ecosysteem rond distributie van duurzame energiealternatieven, zoals waterstof.

Marktbevraging

Om deze vraag te beantwoorden lanceert Blue Gate Antwerp Public Holding vandaag een marktbevraging. 
Via de marktbevraging wil Blue Gate Antwerp Public Holding:

  • onderzoeken of de realisatie van een duurzame energiehub op de site technisch en economisch haalbaar is;
  • een roadmap opstellen voor de realisatie van een duurzame energiehub;
  • de mogelijkheid en wenselijkheid van een publiek-private samenwerking evalueren, om eventueel aansluitend via de nodige formele procedures zakelijke rechten op een specifiek perceel aan te bieden aan een privaat consortium om een duurzame energiehub te realiseren en te exploiteren.  

Focus op duurzaam

Blue Gate Antwerp Public Holding zoekt bedrijven met expertise in duurzame energie, zoals de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en/of de op- en overslag van waterstof en andere duurzame energieën. 

Locatie

Voor de realisatie van de duurzame energiehub, wordt een perceel ter beschikking gesteld dat grenst aan de Schelde. Het perceel telt 1,9ha en kan op termijn worden uitgebreid tot 13,8ha. Projectvoorstellen dienen te voldoen aan de duurzame ambities van Blue Gate Antwerp. 

Timing

Dien je project in, tot en met vrijdag 14 januari 2022, 18h00. (Zie Request for Information voor meer details.)

Klimaatneutrale ambities van stad Antwerpen en Blue Gate Antwerp

Vlaanderen wil Europees koploper worden in de waterstofeconomie. Met een uniek en divers waterstof-ecosysteem, heeft de regio heel wat in huis om een sterke waterstofeconomie uit te bouwen en zelfs toonaangevend in Europa te worden. De haven van Antwerpen speelt een belangrijke rol in de waterstofeconomie, onder meer voor de import en distributie van waterstof, maar ook omdat waterstof gebruikt kan worden om de havenactiviteiten van koolstofintensieve industrieën zoals chemie, cement, staal en scheepvaart koolstofneutraal te maken. Een multi-energiehub op Blue Gate Antwerp kan zeer waardevol en complementair zijn aan de initiatieven die nu al lopen in de Antwerpse haven.

Bovendien is het economisch potentieel van zo’n hub groot en kan een belangrijke troef worden voor bedrijven die zich op de site komen vestigen. Op die manier zal de duurzame energiehub bijdragen aan de klimaatneutraliteit die de stad Antwerpen tegen 2050 nastreeft.