Testimonial Jo De Wolf

“Blue Gate Antwerp zal de nieuwe norm worden op vlak van efficiënt gebruik van de alsmaar schaarser wordende ruimte. Innovatieve logistieke gebouwen, een minimale impact op het milieu en maximalisatie van maatschappelijke waarden zoals aangename werkplekken, slimme distributie en gebruik en hergebruik van zorgzaam materiaal zullen centraal staan.”

Jo De Wolf
Chief Executive Officer Montea