Wijziging verkeerssituatie Blue Gate Antwerp

Op 1 juni 2020 starten er in uw buurt nieuwe sanerings- en wegenwerken. De werken kaderen in de herontwikkeling van Petroleum Zuid tot het duurzame en optimaal bereikbare bedrijventerrein Blue Gate Antwerp.

We zullen onder meer de Leigracht aan de Hobokense Polder saneren, de fietsostrade uitbreiden en een nieuwe weginfrastructuur aanleggen. Daardoor wijzigt de verkeerssituatie op het terrein. Op de kaart op de achterzijde vindt u een overzicht van de werken.

Wat verandert er?

Hebt u nog vragen over de sanerings- en wegenwerken of de nieuwe verkeerssituatie? Stuur gerust een e-mail naar talk@bluegateantwerp.eu.