Uw bedrijf en Blue Gate Antwerp: the perfect match?

Als u uw bedrijf op Blue Gate Antwerp vestigt, gaat u een
ecologisch engagement aan dat economische groeikansen biedt.
Die verankerden we in vestigingsvoorwaarden. Ontdek hoe ze u
op weg zetten naar circulair ondernemen.

SAMEN STERKER

Gebundeld innovatievermogen

Gebundeld innovatievermogen

 

 

Blue Gate Antwerp trekt complementaire bedrijven aan. O&O bedrijven of kleine productiebedrijven zijn hier welkom. Samen staan we sterk, samen gaan we innoveren. We zetten in op circulaire economie, gaan duurzame partnerships aan en zo geniet u bovendien van schaalvoordelen die uw positie in de markt versterken.

Samenwerking is het sleutelwoord op deze site. Samenwerkingen tussen bedrijven onderling en de academische wereld werken versterkend. Zo innoveert u sneller dankzij gemeenschappelijk onderzoek en door kennis te delen. De concrete aanwezigheid van BlueChem en Blue_App geeft een boost aan de kruisbestuiving op vlak van kennis en productie.

We kiezen ook voor “samen” als het over de praktische organisatie gaat, het beheer en het onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen. De parkmanager faciliteert de contacten tussen bedrijven. Zo kiezen we samen voor duurzame mobiliteit en genieten we van een gemeenschappelijk facility en congress point, groene zones, een evenementenruimte en kopen we samen hernieuwbare energie en warmte…

LEIDRAAD NAAR DUURZAAMHEID

Begeleide eco-effectiviteit

Eco-effectiviteit houdt in dat u efficiëntiewinst boekt dankzij uw ecologische inspanningen. Een prachtig principe dat u waarmaakt dankzij de richtlijnen en adviezen van Blue Gate Antwerp. We baseren onze duurzaamheidsvisie op 5 P’s uit de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership.

Verwachten we dat u meteen voldoet aan alle best practices? Nee, maar we helpen u wel om van bij de start de juiste voorzieningen te treffen om dit op termijn waar te maken. Zo kiezen we resoluut voor CO2-neutrale elektriciteit en warmte. Aan de kavels zijn inrichtingsprincipes en beeldkwaliteitsvereisten verbonden. Productiebedrijven in de kern bebouwen maximaal 70% van hun terrein, terwijl de bovengrens voor kenniscentra in de rand op 50% ligt. In ruil mogen ze tot 9 bouwlagen realiseren. Daarbij maken we gebruik van de toonaangevende BREEAM-standaard. Het vereiste certificaat ‘Excellent’ garandeert de duurzaamheid van uw gebouw.

Tot slot adviseren we u bij de opmaak van jaarlijkse duurzaamheidsrapporten conform GRI en de vijfjaarlijkse ontwikkelplannen voor uw bedrijf. Deze documenten maken uw circulaire ambities concreet en gieten ze in een realistisch timeframe.

Begeleide eco-effectiviteit
SLIMME LOGISTIEK & DISTRIBUTIE

SLIMME LOGISTIEK & DISTRIBUTIE

Europa veroveren over water en land

De unieke ligging van het bedrijventerrein, aan de Schelde en vlak bij het centrum van Antwerpen, biedt alle troeven om uw logistiek slim te organiseren. Via binnenvaart of via het stadsdistributienetwerk, u bereikt de stad gemakkelijk. Ideaal om reststromen te verwerken en efficiënt samen te werken met andere bedrijven, maar ook om vlot uw innovatieve producten duurzaam te verdelen. Kortom, op Blue Gate Antwerp geniet u van een microklimaat die duurzame innovaties stimuleert.

Daarbovenop ligt de site in het hart van Europa. Exporteert u producten naar het buitenland, hebt u een internationaal netwerk van dealers, of bent u vaak aanwezig op Europese beurzen? Dan heeft uw bedrijf een streepje voor, want u kunt de centrale ligging van Blue Gate Antwerp optimaal benutten.

Naast watergebonden transport en Europese export stimuleren we ook een gespreide instroom van werknemers. Die laten de auto bij voorkeur staan en nemen de fiets of het openbaar vervoer. We leggen fietspaden en fietsostrades aan en bepalen in overleg met De Lijn de locaties van nieuwe bushaltes. Medewerkers die toch een auto nodig hebben, kunnen die kwijt in parkeergebouwen op de site.

Zet nú de eerste stap

Overtuigd door deze visie op duurzaam, circulair ondernemen en innoveren? Vraag dan een verkennend gesprek aan. Daarin overlopen we de vestigingsvoorwaarden met u. We bekijken hoe u ze invult met uw onderneming, en wat u dat oplevert. Vandaag, morgen én in de toekomst.

Maak een afspraak