Aandacht voor mobiliteit, milieu en erfgoed

Overheden en privépartners investeren fors in de
herontwikkeling van deze industriesite. Natuurlijk
heeft dat impact op de omgeving: de buurt wordt
er alleen maar beter van.

Op de fiets, met de bus en via het water

MOBILITEIT

Op de fiets, met de bus en via het water

Fietsen wordt aantrekkelijk. Want over het hele terrein leggen we fietspaden aan, gescheiden van de autoroutes. Bovendien verbinden we de Hobokense Polder met de stad via een fietsostrade. Zo fietst u in een gezonde, groene omgeving van en naar Antwerpen.

Tweede stap voorwaarts: we ontsluiten Blue Gate Antwerp via het openbaar vervoer. In overleg met De Lijn bekijken we de locaties van de haltes en het traject van de bussen.

Pendelaars moedigen we aan om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Wie toch met de auto moet gaan werken, kan de wagen kwijt in parkeergebouwen op de site. Het bedrijfstransport, tot slot, verloopt zo veel mogelijk via binnenvaart op de Schelde.

Veelgestelde vragen over mobiliteit

MILIEU

Gezuiverde grond, schone lucht en groene natuur

Blue Gate Antwerp is vandaag al gezonder dan enkele jaren geleden. De zwaar vervuilde grond van de voormalige petroleumsite wordt momenteel helemaal gesaneerd.

Daarnaast blijft de milieu-impact van de nieuwe bedrijven ongezien klein. Stuk voor stuk verbinden ze zich ertoe om klimaatneutraal te bouwen en te ondernemen. Nergens anders in België wordt deze ecologische dimensie zo goed verankerd.

Daarbovenop krijgt u ook als buurtbewoner nieuwe gezonde groene ruimte. Bedrijven bebouwen maar 50 tot 70% van hun perceel. Hun onverharde zones sluiten op elkaar aan en vormen een waterrijk natuurgebied. Nog interessanter is de groene corridor op het terrein. Die blijft publiek toegankelijk. Ook u komt er wandelen, fietsen en dieren spotten.

Veelgestelde vragen over milieu

Gezuiverde grond, schone lucht en groene natuur
Van petroleum naar energiebronnen van de toekomst

ERFGOED

Van petroleum naar energiebronnen van de toekomst

Toegegeven: met de vervuilde grond maakten we korte metten. Maar het historische erfgoed van de site houden we in ere. Niet als museumstukken zonder context, maar als blikvangers met een nieuwe invulling.

Zo bepalen de bovengrondse pijpleidingen voor een groot stuk ‘het gezicht’ van het terrein. Ze blijven behouden vanaf de kade tot aan de tanks. De restauratie voorziet ontroestings-, herstellings- en schilderwerken. Op die manier komen de leidingen nog beter tot hun recht als visuele attractie langsheen de wandel- en fietspaden.

Ook de loodsen blazen we nieuw leven in. Zo renoveren we de APC-loods met behoud van zijn karakteristieke betonnen karkas en gewelf, maar tegelijk met het oog op een nieuwe functie. Bijvoorbeeld als eventruimte voor de bedrijven van Blue Gate Antwerp.

Het historische erfgoed krijgt dus geen passieve museumbestemming, maar een actieve, nieuwe functie. Aan de hand van enkele landmarks vertellen we het verhaal van Europa’s eerste petroleumhaven. Én maken we de brug naar de duurzame energiebronnen van de toekomst.